Hulda Persson (maka till Lennart Persson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 1 april 1938 – 8 december 1956