Hjalmar Osvald Löfgren

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:29 (aktuellt nummer) 23 december 1960 -

Hjalmar Osvald Löfgren var föd den 2 augusti 1910 i Vallarum och han var son till den tidigare ägaren av fastigheten Tomasine Löfgren. Hjalmar Osvald tar över fastigheten efter sin moders bortgång 1960. Han förblir ogift hela livet och han är senare bosatt på Västergatan 6 i Vollsjö och han avlider den 26 november 1991.