Hilding Hansson och Astrid Hansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hovdahusen 1:9 (aktuellt nummer) 6 oktober 1945 -
Hovdahusen 1:8 (aktuellt nummer) 6 oktober 1945 - 22 augusti 1951
Hovdahusen 1:6 (avregistrerat nummer) 6 oktober 1945 -
Hovdahusen 1:4 (avregistrerat nummer) 6 oktober 1945 -
Hovdahusen 1:2 (avregistrerat nummer) 6 oktober 1945 -