Ture Hilding Ekberg, född Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:15 (avregistrerat nummer) 27 augusti 1969 - 3 april 1982
Starrarp 3:21 (avregistrerat nummer) 27 augusti 1969 - 3 april 1982
Starrarp 3:18 (avregistrerat nummer) 27 augusti 1969 - 3 april 1982
Hårderup 4:24 (aktuellt nummer) 31 oktober 1945 – 19 mars 1954

Hilding Ekberg ca1980
Foto: Sven-Arne Olsson

Ture Hilding Ekberg var född Jönsson den 19 oktober 1903 i Östraby och han var son till skomakaren Jöns Olsson och hans hustru Anna Nilsdotter på Sniberup nr 3 i Östraby. Ture var ogift hela livet och han kom till Hårderup från Östraby den 17 november 1943. Han är senare bosatt på Skumparp nr 1 och han avlider den 18 januari 1982.