Hildegard Jörgensen

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:43 (aktuellt nummer) 1 augusti 1962 - 8 juni 1972