Hilda Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:4 (avregistrerat nummer) 23 november 1901 - 1905