Hilda Amanda Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:38 (aktuellt nummer) 30 juni 1918 - 28 mars 1922
Bjälkhult 1:34 (avregistrerat nummer) 30 maj 1916 -4 maj 1918

Hilda Amanda Persson var född den 31 augusti 1891 i Fränninge och hon var dotter till åbon i Bjälkhult Per Nilsson och hans hustru Anna Hansson. Hilda Amanda flyttar till Östra Sallerup den 1 april 1922 och hon gifter sig den 28 juli 1922 med Ivar Björk som var född den 24 juni 1887 i Östra Sallerup. Han var son till artilleristen i Källeröd, Östra Sallerup Håkan Björk och hans hustru Anna Persson. Familjen var bosatt på Gummarp nr 4 i Östra Sallerup och där Ivar avlider den 3 december 1964 och där Hilda Amanda avlider den 11 juli 1970.