Hertha Möller

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 6:5 (aktuellt nummer) 26 november 1966 -

Köper Karins del av fastigheten.