Herman Jönsson och Emilia Jönsson, född Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 27:23 (avregistrerat nummer) 3 december 1942 - 14 mars 1973
Vallarum 9:19 (avregistrerat nummer) 3 december 1942 - 14 mars 1973
Vallarum 9:18 (avregistrerat nummer) 3 december 1942 - 14 mars 1973
Vallarum 9:17 Grännebo (avregistrerat nummer) 3 december 1942 - 14 mars 1973
Hårderup 1:10 – 1:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 3 maj 1939 - 3 juli 1942

Herman Jönsson var född den 24 april 1897 i Vallarum och han var son till åbon på Vallarum nr 9 Jöns Andersson och hans hustru Anna Tuvesson. Herman gifter sig den 8 april 1939 i Fränninge med Emilia Viola Nilsson som var född den 8 augusti 1906 i Bjälkhult. Emilia Viola var dotter till åbon i Bjälkhult Nils Olsson och hans hustru Kersti Persson. Familjen bosatte sig i Hårderup 1 där dom bodde fram till 1942 då dom flyttade till Vallarum nr 9:17 och som dom brukade fram till den 14 mars 1973 då man sålde den. Senare är Herman och Emilia Viola bosatta på Vångavägen nr 10 i Vollsjö och där Herman avlider den 8 juni 1978 och Emilia som avlider den 16 april 1987.