Henry Ibstedt och Britta Ibstedt

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:55 (aktuellt nummer) 1 oktober 1969 - 8 januari 1971