Henning Olsson och Wallmy Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 10:4 (aktuellt nummer) 12 september 1960 -
Starrarp 10:9 (aktuellt nummer) 12 september 1960 -11 mars 1977

Majgille hos Henning o Walllmy 1977.
Fr.v. Evy Lagnebo, Aina Andersson, Ingegerd Oscarsson, Rolf Stomberg.

Majgille hos Henning o Walllmy 1977.
Fr.v. Karl-Agne Andersson, Ewa Andersson, Gunborg Persson, Inger Stomberg.

Majgille hos Henning o Walllmy 1977.
Fr.v. Henning Olsson, Hilding Ekberg, Helge Melin, Wille Lagnebo, Bertil Oscarsson.

Majgille hos Henning o Walllmy 1977.
Fr.v. Artur Lundh, Henning Olsson, Bertil Oscarsson.

Majgille hos Henning o Walllmy 1977.
Fr.v. Jan Nilsson, Inge Andersson, Åke Persson, Wallmy Olsson.
Foto: Bertil Persson

Byastämma hos Henning o Walllmy 1977.
Artur Lundh skänker en egentillverkad ordförandeklubba till åldermannen Henning Olsson.