Henning Olsson och Valborg Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 1:12 (avregistrerat nummer) 12 september 1960 -
Starrarp 1:10 (avregistrerat nummer) 12 september 1960 -
Henning Olsson och Valborg Olsson 1960 -
Starrarp 1:11 (avregistrerat nummer) 12 september 1960 -
Starrarp 1:9 (avregistrerat nummer) 12 september 1960 -
Starrarp 1:8 (avregistrerat nummer) 12 september 1960 -