Helmut Hansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 2:13 Tunnbindarehuset (aktuellt nummer) 1 oktober 1968 – 1 oktober 1969