Helmer Lysell

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 21:1 (aktuellt nummer) 19 oktober 1967 - 9 augusti 1972