Helmer Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 5:2 (avregistrerat nummer) 20 juni 1947 -4 augusti 1954