Helge Oscar A Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:24 (aktuellt nummer) 19 mars 1954 – 20 juli 1955