Harry W Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:11 Erikslund nr 1 (aktuellt nummer) 2 september 1961 – 2 december 1964