Harry Sigfrid Valentin Persson och Herta Gunborg Persson, född Krondahl

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:28 Stjärnelund (aktuellt nummer) 29 april 1949 -

Harry Sigfrid Valentin Persson var född den 20 mars 1908 och han var son till hemmansägaren på Sillaröd nr 2 Per Nilsson och hans hustru Anna Olsson. Harry gifter sig den 6 mars 1948 med Herta Gunborg Krondahl som var född den 2 november 1923 i Lövestad. Herta Gunborg var dotter till jordbruksarbetare Albert Brynolf Krondahl och hans hustru Ellen Elisabet Karlsson. Herta Gunborg arbetade på Vallarum nr 9 som hembiträde och Harry kom till Vallarum nr 9 från Andrarum 10 februari 1939. Familjen bor kvar på fastigheten och där Harry avlider den 27 juni 1992. Senare är Herta Gunborg bosatt på Vångavägen 2 A i Vollsjö och där hon avlider den 21 mars 2004.