Harald Persson, Karin Jeppsson och Hertha Möller

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 6:5 (aktuellt nummer) 2 juni 1962 - 11 oktober 1964