Harald Johansson och Lilly Ingeborg Gertrud Johansson, född Torell

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 12:6 (avregistrerat nummer) 1947 - 1974
Hårderup 19:1 Hårderups Nygård (avregistrerat nummer) 18 maj 1947 - 4 mars 1974
Hårderup 12:9 (avregistrerat nummer) 18 januari 1947 - 4 mars 1974

Harald Johansson var född den 11 september 1922 i Skumparp och han var son till åbon på Hårderup 12:5 Johan Persson och hans hustru Hulda Persson. Harald gifter sig den 19 mars 1947 med Lilly Ingborg Gertrud Torell som var född den 3 mars 1925 i Glemminge. Lilly var dotter till lantbrukaren på Glemminge nr 17 Anders Mårtensson och hans hustru Ebba Sofia Alexandra Lindgren. Familjen brukar gården fram till 1974 och familjen är senare bosatt på Klockarevägen 10 F i Södra Sandby. Här avlider Harald den 23 oktober 1999. Lilly flyttar senare till Pinnmöllevägen 200 i Dalby och där Lilly avlider den 16 februari 2014.