Karl Harald Englund och Ulla Maj-Britt Englund, född Nord

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 7:40 Fränninge Sparbank (aktuellt nummer) 1 juli 1955 - 29 mars 1960

Karl Harald Englund var född den 1 april 1925 i Långaröd och han var son till jordbruksarbetaren på Långaröd nr 1 Axel Englund och hans hustru Maria Linnea Englund, född Alm. Harald gifter sig den 9 februari 1957 med Ulla Maj-Britt Nord som var född den 25 mars 1933 på Äspö. Ulla Maj-Britt var dotter till Nils Leonard Olsson från Norra Mellby och Elin Teresia Nord på Äspö nr 9. Familjen är senare bosatt på Sveasväg 15 i Landskrona och där Harald avlider den 5 oktober 1987.

Barn

NamnBeskrivning
Harald och Ulla Maj-Britts barn:
Barbro Ann-Kristin född den 11 november 1957 i Fränninge.
Birgitta Ann-Margretfödd den 11 november 1957 i Fränninge.