Hans Sjögren och Annie Österling

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:37 (aktuellt nummer) 28 oktober 1922 - 4 april 1924
Vallarum 14:37 (aktuellt nummer) 10 februari 1917 - 28 augusti 1922
Vallarum 14:24 (avregistrerat nummer) 28 oktober 1922 - 4 april 1924
Vallarum 14:24 (avregistrerat nummer) 10 februari 1917 - 28 augusti 1922
Vallarum 4:3 (avregistrerat nummer) 23 mars 1917 - 10 december 1917

Hans Sjögren var född den 27 april 1894 i Hurva och han gifter sig den 30 december 1916 med Annie Viktoria Österling född den 26 september 1895 i Långaröd. Hans kom till Vallarum från Östra Sallaerup och Annie Viktoria kom från Långaröd. Båda kom i december 1916. 1918 flyttar familjen till Vallarum nr 14 och senare vidare till Andrarum. 1970 är dom bosatta i kvarteret Svalan i Lövestad där Hans avlider den 9 mars 1972 och Annie Viktoria avlider den 14 april 1976.

Barn

NamnBeskrivning
Agnes Linnéafödd den 1 april 1917 i Vallarum. Agnes Linnéa är bosatt på Breabäck nr 5 i Andrarum och här avlider hon den 27 augusti 1931 utav tuberkulos.