Hans Persson (Vallarum)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:55 (avregistrerat nummer) - 22 februari 1911