Hans Persson och Johanna Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:41 (avregistrerat nummer) 23 februari 1915 - 23 februari 1915
Vallarum 9:31 (aktuellt nummer) 1 april 1898 - 11 april 1901
Vallarum 9:30 (avregistrerat nummer) 1 april 1898 - 23 februari 1915
Vallarum 9:29 (avregistrerat nummer) 1 april 1898 - 11 april 1901
Vallarum 7:6 avregistrerat nummer 2 januari 1898 - 23 februari 1915

Hans Persson föddes i Sövde den 14 november 1851 och var son till åbon Per Håkansson och hans hustru Elna Månsdotter. Hans gifter sig i Blentarp den 27 september 1878 med åbodottern Johanna Andersson. Han arbetade då som dräng på Kogshult nr 1, samma gård som Johanna bor på tillsammans med sin familj. Gården är på 3/16 mantal och Hans och Johanna tar över gården 1878, samma år som dom gifter sig. Familjen flyttar till Skårby 1892 och flyttar vidare till Vallarum nr 7 1894, där han är skriven som arbetare. 1898 förvärvar dom fastigheten och brukar den fram till 1915. Johanna avlider den 13 februari 1915 på grund av hjärn- och ryggmärgsskada. Hans avlider den 28 maj 1928 på grund av åderförkalkning i hjärtkärlen samt ålderdomssvaghet.

Bouppteckning efter Johanna Andersson som avled på Vallarum den 13 februari 1915.

Bouppteckning efter Hans Persson som avled på Vallarum den 28 maj 1928.

Barn

NamnBeskrivning
Perfödd 2 juni 1879 i Blentarp. Avlider den 25 maj 1881.
Annafödd 9 oktober 1881 i Blentarp. Flyttar till Fjelie 1899 och till Tirup den 30 oktober 1903. Anna Wramling, född Hansson gifte sig den 20 december 1909 med Olof Hilding Wramling född den 24 september 1883 i Norra Vram. Dom var bosatta i Trelleborg på Valldammen 3 och där avlider Anna den 2 december 1955 och Olof Hilding avlider den 27 juli 1963.
Emmafödd 19 oktober 1885 i Blentarp. Gifter sig med Nils Persson på nr 2 i Sillaröd den 17 oktober 1913 och flyttar till Andrarum den 12 december 1913. Senare är familjen bosatt på Vallarum 7:6 C och där avlider Emma den 14 november 1948. Nils bor kvar fram tills han avlider den 20 februari 1962.
Karinfödd den 9 december 1887 i Blentarp. Avlider den 30 januari 1915 på grund av hjärtfel och lunginflamation.