Hans Persson och Anna Andersdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:46 (avregistrerat nummer) 4 juni 1895 - 11 juni 1910
Starrarps Ora 1:37 (avregistrerat nummer) 4 juni 1895 - 11 juni 1910
Starrarps Ora 1:34 (avregistrerat nummer) 4 juni 1895 - 11 juni 1910
Starrarps Ora 1:31 (avregistrerat nummer) 4 juni 1895 - 11 juni 1910