Välj en sida

Hans Nyman och Astri Nyman

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 12:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 16 mars 1954 - 16 november 1963