Hans Nilsson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:39 (avregistrerat nummer) 3 februari 1885 - 24 april 1886
Starrarps Ora 1:44 (avregistrerat nummer) 3 februari 1885 - 24 april 1886