Hans Larsson och Hanna Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:19 (avregistrerat nummer) 1 augusti 1871 - 30 november 1876
Bjälkhult 1:18 (avregistrerat nummer) 1 augusti 1871 - 30 november 1876
Bjälkhult 1:17 (avregistrerat nummer) 1 augusti 1871 - 10 mars 1894

Hans Larsson var född den 21 juli 1824 i Lövestad och gift med Hanna Persdotter som var född i Ramsåsa den 25 september 1824. Familjen kom från Eljaröd den 30 oktober 1865. Hanna Persdotter avlider den 31 juli 1893 i Bjälkhult. Hans Larsson avlider den 16 april 1900 i Bjälkhult.

Bouppteckning efter Hanna Persdotter som avled i Bjälkhult den 31 juli 1893.

 

Barn

NamnBeskrivning
Elnafödd 23 september 1852 i Eljaröd. Flyttar till Lövestad den 24 oktober 1871 och kommer tillbaka 1873. Elna Jönsson, född Hansdotter gifter sig den 10 juli 1886 med Hans Jönsson född den 12 mars 1861 i Östraby. Familjen är bosatt på Brunslöv nr 11 i Östraby och där Hans avlider den 11 september 1929 och Elna avlider den 15 april 1932.
Andersfödd 27 maj 1855 i Eljaröd. Flyttar till Lövestad den 2 november 1871. Anders Hansson gifter sig den 11 juli 1879 med Elna Hansson, född Andersson. Elna var född den 2 april 1847 i Långaröd. Familjen är folkbokförd i Vallarum nr 7. Anders avlider i Vallarum nr 7 den 19 juli 1925 och Elna avlider den 21 april 1934.
Annafödd 13 oktober 1860 i Eljaröd. Flyttar till Starrarp nr 10 för att arbeta som piga 1883. Anna avlider den 10 januari 1913 utav en hjärnblödning. Anna hade varit ogift hela livet.
Johanna född 12 augusti 1857 i Eljaröd. Avlider den 13 augusti 1876.
Ingarfödd 19 maj 1863 i Eljaröd. Avlider den 15 juni 1872.
Nilsfödd 1 maj 1868 i Degeberga.