Hans Jacobsson och Kersti Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:43 (aktuellt nummer) 19 september 1901 - 27 oktober 1914
Vallarum 7:23 (avregistrerat nummer) 3 april 1882 - 24 oktober 1914

Hans Jacobsson var född den 6 mars 1850 i Fränninge och han var son till åbon på Fränninge nr 24 Jacob Carlsson och hans hustru Agda Andersdotter. Hans gifter sig den 18 juni 1881 med Kersti Olsdotter som var född den 22 februari 1851 i Bjälkhult. Kersti var dotter till åbon Ola Olsson Ullgren och hans hustru Kjerstena Mårtensdotter i Bjälkhult. Hans kom till Vallarum från Andrarum den 10 november 1880 och Kersti kom från Bjälkhult 1881. Familjen bor kvar och i Vallarum och där avlider Hans den 31 juli 1914 utav lunginflammation. Kersti bor kvar i Vallarum nr 7 och hon avlider den 5 juli 1925 utav ålderdomssvaghet.

Källa: Ystads tidning som utkom den 4 april 1882

Bouppteckning efter Hans Jacobsson som avled på Vallarum nr 7 den 31 juli 1914.

Bouppteckning efter Kersti Olsdotter som avled på Vallarum nr 7 den 5 juli 1925.

Barn

NamnBeskrivning
Idafödd den 17 augusti 1885 i Vallarum. Ida avlider den 12 mars 1901 utav lungsot.
Annafödd den 28 juli 1888 i Vallarum. Anna Persson gifter sig den 20 mars 1915 med åbosonen Wilhelm Persson född den 10 augusti 1883 i Farhult nr 3 i Långaröd. Familjen bosätter sig i Vallarum nr 7 där Vilhelm tar över brukandet av Anna föräldrahem eftersom Anna avlider redan den 14 september 1920 utav lungtuberculos efter att ha vistats på Orups sanatorium.