Hans Persson Dahlin och Ida Dahlin, född Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 24:10 (avregistrerat nummer) 27 januari 1912 - 22 januari 1919
Vallarum 10:2 (avregistrerat nummer) 18 februari 1919 - 1 april 1950
Vallarum 9:51 (aktuellt nummer) 7 juli 1928 - 8 september 1953
Vallarum 9:33 (avregistrerat nummer) 7 juli 1928 - 8 september 1953

Hans Persson Dahlin var född den 18 december 1875 i Fränninge och han var son till åbon på Fränninge nr 30 Per Persson och hans hustru Ingar Olsdotter. Hans gifter sig den 8 augusti 1902 med dotter på gården Ida Olsson som var född den 22 november 1880 i Vallarum. Ida var dotter till de tidigare ägarna av fastigheten Ola Persson och hans hustru Kersti Danielsson. Hans och Ida brukar Idas föräldragård ända fram till 1950 då Kunglig Majt och Kronan köper fastigheten. Hans och Ida är senare bosatta på Vallarum 9:33 och där Hans avlider den 29 juni 1952 och där Ida avlider den 30 december 1958.

Fastigheten omfattar totalt 5 hektar varav 4,5 hektar åkermark. Fastigheten hade ingen gödselstad eller urinbrunn byggd av cement. Man hade investerat i en hästräfsa på hjul för att underlätta arbetet på gården. Vatten och avlopp var indraget i boningshuset men ej i stallarna. Det fanns elektricitet indraget för belysning.

Bouppteckning efter Hans Persson Dahlin som avled på Vallarum nr 9 den 29 juni 1952.

Bouppteckning efter Ida Dahlin, född Olsson som avled på Vallarum nr 9 den 30 december 1958.

Barn

NamnBeskrivning
Anton Ragnar född den 1 oktober 1902 i Vallarum. Anton Ragnar var smedarbetare och han flyttade till Tolånga den 6 december 1928. Han gifter sig den 19 april 1930 med Hilda Elvira Dalin, född Persson den 20 augusti 1897 i Fränninge. Familjen var bosatt i Sillaröd 1:9 i Andrarum och där Anton Ragnar Dalin avlider den 7 november 1961. Hilda Elvira avlider den 7 januari 1969.
Svea Karin Ingeborgfödd den 7 mars 1912 i Vallarum.
Ella Theresia Dorotheafödd den 10 april 1914 i Vallarum. Ella Theresia Dorothea Laurin, född Olsson gifte sig den 6 november 1937 med Curt Egon Laurin som var född den 6 december 1907 i Skånes Tranås. Familjen var bosatt på Vollsjö nr 17 och där Curt Egon var trädgårdsmästare. Senare är dom bosatta på Vollsjö nr 52 och där Curt Egon avlider den 6 november 1979. Ella Theresia Dorothea flyttar till Vångavägen 7, Solkullen i Vollsjö och där hon avlider den 8 januari 2007.