Hanna Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:11 Erikslund nr 1 (aktuellt nummer) 29 september 1883 - 3 september 1898

Hanna föddes i Fränninge den 1 november 1851. Hon var dotter till åbon på Frenninge nr 16,Pehr Nilsson och hans hustru Johanna Hallengren. Hanna kom till Hårderup nr 6 1883 ifrån Frenninge nr 7. Dessförinnan bodde och arbetade familjen på Vollsjö Säteri. Hanna får en dotter 1898 flyttar Hanna tillsammans med sin dotter till Fränninge nr 7 där Hanna gifter sig den 4 juni 1898 med Åbon Carl August Malmgren, född den 15 januari 1835 i Branstad. Carl August avlider den 6 juli 1901. Hanna bor kvar på Fränninge nr 7 och hon avlider den 6 september 1917.

Barn

NamnBeskrivning
Johannafödd 3 mars 1880 i Fränninge. Johanna Nilsson, född Malmgren gifter sig den 23 augusti 1902 med landbrukaren Olof Nilsson på nr 3 Getskog i Tolånga. Olof var född den 10 december 1872 i Tolånga. Familjen var bosatt på Björkudden Vollsjö 31:218 och där Olof avlider den 29 juni 1961. Johanna bor kvar och hon avlider den 26 november 1966.