Hanna Olsdotter (änka efter maken Anders Andersson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:22 (avregistrerat nummer) 28 januari 1897 - 4 juni 1898