Hanna Olsdotter (änka efter Håkan Mårtensson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:40 (avregistrerat nummer) 15 mars 1909 - 24 augusti 1942
Vallarum 7:7 (avregistrerat nummer) 15 mars 1909 - 24 augusti 1942