Hanna Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:20 (aktuellt nummer) 11 augusti 1939 - 5 augusti 1958
Hårderup 4:24 (aktuellt nummer) 7 oktober 1944 – 31 oktober 1945