Hanna Göransdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 2:2 (aktuellt nummer) 15 januari 1883 - 17 april 1913

Hanna Görsandotter föddes den 24 april 1842 i Andrarum och var änka efter åbon Nils Andersson Lindström som avled den 28 december 1879 på Vallarum nr 7. Hanna flyttade till Vallarum nr 2 den 24 mars 1882. Hanna Göransdotter avlider den 6 april 1913. Därefter står Anna Lindström, dotter till Hanna som husägare på fastigheten.

Bouppteckning efter Hanna Lindström, född Göransdotter som avled på Vallarum nr 2 den 6 april 1913.

Barn

NamnBeskrivning
Olafödd 12 januari 1868 i Andrarum. Flyttar till Efveröd den 24 oktober 1883. Ola Nilsson Lindström gifter sig den 14 september 1900 och dom är bosatta på Tvärgatan i Hörby och Ola avlider den 29 januari 1938.
Andersfödd 9 juli 1869 i Andrarum. Flyttar till Fränninge nr 24 1884 för att arbeta som dräng. Anders Lindström gifter sig den 23 maj 1913 med Johanna Lindström, född Andersson den 11 oktober 1867 i Gödelöv. Familjen är bosatt i Kläggeröd nr 4 och där Johanna avlider den 11 januari 1934 utav cancer. Senare är Anders bosatt i Önneslöv nr 11 i Bonderup där han bor fram tillsin död den 6 juli 1947.
Annafödd den 14 december 1870 i Andrarum. Flyttar till Vallarum nr 2 1887 för att arbeta som piga. Anna Lindström förblev ogift hela livet och var bosatt i Fränninge socken i Vallarum nr 2 där hon tillsammans med sin syster Maria som är sömmerska. Anna avlider i Vallarum den 5 november 1934.
Johannafödd 8 november 1872 i Frenninge. Flyttar till Östra Kärrstorp 1889. Johanna Andersson, född Olsson gifter sig den 15 december 1913 med Ola Andersson född den 1 december 1865 i Andrarum. Familjen är bosatt på Bjälkhult 1:29. Här avlider Ola den 18 oktober 1952 och Johanna avlider den 23 juli 1954.
Nilsfödd 7 mars 1875 i Fränninge. Arbetare. Har anmält äktenskap i Danmark och är skriven som "obefintlig" den 20 november 1901.
Mariafödd 11 september 1877 i Fränninge. Fick en oäkta son, Anders Martin, den 18 november 1892. Sömmerska. Flyttar till Fränninge nr 22. Maria Lindström förblir ogift och är bosatt på Vallarum nr 7 och där hon avlider den 3 november 1922.
Idafödd 10 juli 1880 i Fränninge. Flyttar till Huaröd den 11 november 1897. Ida Lindströmförblir ogift hela livet och är bosatt i Hörby i kvarteret Gladsax nr 1 och där hon avlider den 2 juni 1960.