Välj en sida

Hanna Bengtsson, född Larsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:21 (avregistrerat nummer) 16 oktober 1922 - 2 januari 1933
Starrarp 3:18 (avregistrerat nummer) 16 oktober 1922 -2 januari 1933