Välj en sida

Håkan Persson och Karna Jönsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:10 (avregistrerat nummer) 2 maj 1861 - 20 juli 1875
Vallarum 7:6 avregistrerat nummer 30 april 1858 - 24 september 1875

Håkan Persson var född i Norra Skrävlinge den 9 januari 1831 och han gifte sig den 4 september 1852 med Karna Jönsdotter född i Vallarum den 22 december 1832. Håkan kom närmast ifrån Hörby 1849 och Karna kom 1852 ifrån Vallarum nr 9. Dom är bosatta i Vallarum 7 fram till att Håkan avlider den 19 mars 1869. Karna avlider den 25 maj 1911.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1868 – 1870, sid 1

Bouppteckning efter Håkan Persson som avled på Vallarum den 19 mars 1869.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1868 – 1870, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1868 – 1870, sid 3

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1868 – 1870, sid 4

Barn

NamnBeskrivning
Pehrfödd den 20 januari 1853 i Vallarum. Per Håkansson flyttar till Ystad 1875 och till Danmark den 14 januari 1878. Pehr gifter sig den 5 juli 1878 med Ingrid Charlotta Håkansson, född Öhlander den 3 oktober 1858 i Malmö. Familjen är bosatt i Tollarp nr 23 i Västra Vram och här avlider Ingrid Charlotta den 7 april 1923. Pehr avlider den 11 oktober 1940.
Marnafödd den 22 mars 1855 i Vallarum. Marna gifter sig den 29 januari 1875 med Sven Johansson och dom tar över driften av Marnas föräldragård 1875.
Nilsfödd den 27 maj 1857 i Vallarum. Nils arbetar som snickare och han gifter sig den 16 november 1879 med Marin Bina Howald född den 8 december 1849 i Bjärsjölagård i Östra Kärrstorp. Maria Bina var dotter till ladufogden Johannes Hovalds. Familjen bosätter sig i Lövestad och där Nils avlider den 13 juni 1931 och Maria Bina avlider den 10 april 1932.
Andersfödd den 16 juli 1860 i Vallarum. Anders Håkansson var målare och flyttade till Danmark den 9 april 1878. Anders gifter sig med Anna Håkansson, född Månsson den 23 maj 1861 i Ravlunda. Familjen är bosatt i Grevlunda nr 18 i Vitaby där Anders är handlare. Anna avlider här den 24 augusti 1929 och Anders avlider den 10 december 1943.
Olafödd den 6 januari 1863 i Vallarum. Ola avlider den 5 mars 1863.
Olafödd den 26 december 1863 i Vallarum. Ola arbetade som skräddare och han flyttade till Köpenhamn den 27 maj 1878.
Annafödd den 25 september 1866 i Vallarum. Anna Persson, född Håkansson gifte sig den 26 mars 1894 med muraren Jöns Persson som var född den 2 september 1868 i Degeberga. Familjen var bosatt i Degeberga nr 20 och här avlider Jöns den 2 september 1899 i lunginflamation. Anna bor senare på Degeberga nr 29 där hon avlider den 16 juni 1926 utav urinförgiftning.
Håkanfödd den 21 november 1869 i Vallarum. Håkan emigrerar till Amerika den 24 februari 1891.