Håkan Persson och Karna Jönsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:10 (avregistrerat nummer) 2 maj 1861 - 20 juli 1875
Vallarum 7:6 avregistrerat nummer 30 april 1858 - 24 september 1875

Håkan Persson var född i Norra Skrävlinge den 9 januari 1831 och han gifte sig den 4 september 1852 med Karna Jönsdotter född i Vallarum den 22 december 1832. Håkan kom närmast ifrån Hörby 1849 och Karna kom 1852 ifrån Vallarum nr 9. Dom är bosatta i Vallarum 7 fram till att Håkan avlider den 19 mars 1869. Karna avlider den 25 maj 1911.

Bouppteckning efter Håkan Persson som avled på Vallarum den 19 mars 1869.

Barn

NamnBeskrivning
Pehrfödd den 20 januari 1853 i Vallarum. Per Håkansson flyttar till Ystad 1875 och till Danmark den 14 januari 1878. Pehr gifter sig den 5 juli 1878 med Ingrid Charlotta Håkansson, född Öhlander den 3 oktober 1858 i Malmö. Familjen är bosatt i Tollarp nr 23 i Västra Vram och här avlider Ingrid Charlotta den 7 april 1923. Pehr avlider den 11 oktober 1940.
Marnafödd den 22 mars 1855 i Vallarum. Marna gifter sig den 29 januari 1875 med Sven Johansson och dom tar över driften av Marnas föräldragård 1875.
Nilsfödd den 27 maj 1857 i Vallarum. Nils arbetar som snickare och han gifter sig den 16 november 1879 med Marin Bina Howald född den 8 december 1849 i Bjärsjölagård i Östra Kärrstorp. Maria Bina var dotter till ladufogden Johannes Hovalds. Familjen bosätter sig i Lövestad och där Nils avlider den 13 juni 1931 och Maria Bina avlider den 10 april 1932.
Andersfödd den 16 juli 1860 i Vallarum. Anders Håkansson var målare och flyttade till Danmark den 9 april 1878. Anders gifter sig med Anna Håkansson, född Månsson den 23 maj 1861 i Ravlunda. Familjen är bosatt i Grevlunda nr 18 i Vitaby där Anders är handlare. Anna avlider här den 24 augusti 1929 och Anders avlider den 10 december 1943.
Olafödd den 6 januari 1863 i Vallarum. Ola avlider den 5 mars 1863.
Olafödd den 26 december 1863 i Vallarum. Ola arbetade som skräddare och han flyttade till Köpenhamn den 27 maj 1878.
Annafödd den 25 september 1866 i Vallarum. Anna Persson, född Håkansson gifte sig den 26 mars 1894 med muraren Jöns Persson som var född den 2 september 1868 i Degeberga. Familjen var bosatt i Degeberga nr 20 och här avlider Jöns den 2 september 1899 i lunginflamation. Anna bor senare på Degeberga nr 29 där hon avlider den 16 juni 1926 utav urinförgiftning.
Håkanfödd den 21 november 1869 i Vallarum. Håkan emigrerar till Amerika den 24 februari 1891.