Håkan Persson och Anna Persdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:10 (aktuellt nummer) 9 september 1884 - 10 mars 1910

Håkan Persson föddes den 18 juli 1831 i Smedstorp i Ljunghult och han var son till torparen Pehr Nilsson och hans hustru Elna Nilsdotter. Håkan gifte sig med Anna Persson som föddes den 19 december 1837 i Tolånga. Anna var dotter till husmannen Per Johansson och hans hustru Eljena Nilsdotter. Dom flyttade till Hårderup 3:10 den 13 oktober 1884. ”Den 8 januari 1910 dog Håkan Persson, Husägare å Nr 3 Hårderup. Han var född den 18 juli 1831. Dödsorsak: Kvävning genom egen handaverkan. Han begravdes den 17 januari 1910. Under sjukdomen lämnad ensam en stund, hängde han sig inne i rummet.” ”Den 1 april 1915 dog Anna Persson, enka å Nr 3 Hårderup. Anna var född 19 december 1837. Dödsorsak: Ålderdomssvaghet. Anna begravdes den 9 april 1915.”

Anna Persdotter bouppteckning 1915:

Den 20 april 1915 förrättades bouppteckning efter änkan Anna Persson från Hårderup nr 3 vilken avlidit den 1 april 1915 och efterlämnat såsom dödsbodelägare:
avlidne sonen Nils Håkansson i Danmark vistande barn:
sonen Henry
dottern Anny
sonen åbon Johan Wilhelm Håkansson i Vallarum nr 8
dottern Elna, gift med arrendatorn Nils Andersson i Lindeskog, vid Bjärsjölagård
Tillgångarna i dödsboet uppgick till 733 kr och skulderna var 107 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 626 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Johan Wilhelm född 27 augusti 1879 i Vollsjö. John Wilhelm flyttade till Starrarp 1896 där han arbetade som dräng. Johan Wilhelm Håkansson gifter sig den 16 juni 1905 som tillträdande åbo på Vallarum nr 8 med åbodottern på gården Anna Carolina Borg född den 25 maj 1884 i Vallarum. Johan Wilhelm är skriven på Vallarum nr 8 och han avlider den 26 april 1945 och Anna Carolina skriven på Vallarum 8:11 avlider den 20 februari 1962.