Håkan Mattsson och Elna Eriksdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:4 (avregistrerat nummer) 1834 - före 1836