Håkan Lundgren och Anna Eriksdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:2 (avregistrerat nummer) ca 1835 - 14 juni 1853

Håkan Lundgren föddes i Frenninge den 15 maj 1781 och var son till drängen Jöns ….. i Vallarum och Elna Nilsdotter i Frenninge. Håkan gifte sig med Anna Eriksdotter född den 19 juli 1789 i Starrarps Ora. Anna var dotter till åbon i Starrarps Ora Erik Heggelund och hans hustru Margareta Christoffersdotter. Håkan avlider den 12 augusti 1843 i Starrarps Ora och begravs den 20 augusti 1843. Dödsorsaken var feber. Anna Eriksdotter avlider den 8 februari 1857 i Starrarps Ora.

Barn

NamnBeskrivning
Olafödd 1 oktober 1816 i Stenkeslösa. Övertar föräldragården.
Andersfödd 20 april 1820 i Starrarps Ora.
Perfödd 10 augusti 1828 i Starrarps Ora. Flyttar till Hörby 1849. Enligt kyrkboken var "Pehr Håkansson dömd den 18 juni 1846 vid Färs ...rätt för första resan snatteri". I Hörby arbetade Per som dräng på Slagtofta nr 6 och flyttade 1850 till Fränninge.
Hannafödd 8 december 1822 i Starrarps Ora. Flyttar till Starrarp nr 6 1842. Hanna Håkansdotter gifter sig med Anders Larsson som var född den 24 juni 1826 i Andrarum. Familjen var bosatt på Ilstorp nr 6 och där Hanna avlider den 27 januari 1896. Anders är senare bosatt på Pärup nr 2 i Östra Sallaerup och han avlider den 27 januari 1899.
Margarethafödd 19 november 1830 i Starrarps Ora. Flyttar till Långaröd 1847 för att arbeta som piga på Önneköp nr 3.
Annafödd 30 mars 1835 i Starrarps Ora. Flyttar till Långaröd 1854 för att arbeta som piga på Önneköp nr 3, samma gård som sin syster Margareta. Flyttar till Önneköp nr 4 1855 där Anna arbetar kvar till 1859 då hon flyttar till Andrarum.