Håkan Jönsson (Vallarum)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:14 (aktuellt nummer) 29 december 1879 - 19 augusti 1889