Välj en sida

Håkan Andersson och Karna Hansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 1:2 B (avregistrerad fastighetsbeteckning) 20 juni 1861 - 1 februari 1872

Håkan Andersson var född i Heinge i Lövestad den 3 augusti 1809 och var son till åbon Anders Larsson och hans hustru Elna Olasdotter. Han var gift med Karna Hansdotter som var dotter till åbon Hans Nilsson och hans hustru Elna Larsdotter och som var född i Lövestad den 11 februari 1826. Familjen kom till Hårderup 1860 och då ifrån Lövestad. Håkan Andersson avlider den 20 januari 1877 i Hårderup nr 9 och Karna Hansdotter avlider den 4 september 1906 i Hårderup nr 9 utav ålderdomssvaghet.

Källa: Färs härads dombok bouppteckning 1877, sid 1

Bouppteckning efter Håkan Andersson som avled den 20 januari 1877 i Hårderup nr 9.

Källa: Färs härads dombok bouppteckning 1877, sid 2

Källa: Färs härads dombok bouppteckning 1877, sid 3

Källa: Färs härads dombok bouppteckning 1877, sid 4

Barn

NamnBeskrivning
Elsefödd 21 november 1848 i Lövestad. Else Håkansson flyttade till Lövesstad 29 oktober 1879. Else förblir ogift hela livet och hon senare tillbaka till Hårdrup och hon bosatte sig i Hårderup nr 4 där hon arbetade som hushållerska. Else avlider den 30 juli 1919 utav tarmvred.
Andersfödd den 18 augusti 1852 i Lövestad. Anders flyttade till Lövestad den 24 november 1877, och återvänder till Hårderup nr 1 den 12 november 1878. Anders Håkansson gifter sig den 27 december 1889 med Anette Håkansson, född Olsdotter Kronberg den 13 december 1863 i Markaryd. Familjen är bosatt i Gruvan i Bjuv och där Anette avlider den 19 augusti 1920. Anders, som arbetar som snickare, flyttar till Bjuv nr 7 och där avlider han den 9 december 1924 utav hjärnblödning.
Hansfödd 28 augusti 1855 i Lövestad. Flyttar till Hårderup nr 4 för att arbeta som dräng hos åbon Sven Olsson och hans hustru Elna Olsdotter. Hans arbetade senare som snickare och han emigrerade till Amerika den 28 augusti 1887.
Nilsfödd 6 juli 1858 i Lövestad. Flyttar till Fränninge nr 23 för att arbeta som dräng hos åbon Per Olsson och hans hustru Hanna Svensdotter. Nils arbetade som dräng och flyttade till Alestad nr 12 1880 för att fortsätta arbeta som dräng och där avlider han efter långvarigt bröstlidande den 17 april 1882.
Perfödd 4 september 1862 i Hårderup nr 1. Flyttar till Starrarp nr 10 för att arbeta som dräng hos åbon Jöns Olsson och hans hustru Elna Olsdotter. Per flyttade till Fränninge nr 7 där han arbetade som dräng men han var även vagnmakare. Per avlider i Hudiksvall den 10 januari 1893 av en ej angiven orsak.