Gustava Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:47 Stavas Hus (aktuellt nummer) 15 oktober 1926 - 17 november 1938