Gustaf Robert Johansson och Christina Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 12:6 (avregistrerat nummer) 1 augusti 1896 - 26 oktober 1912
Vallarum 12:4 Robertsborg (avregistrerat nummer) 26 oktober 1912 - 12 januari 1920
Vallarum 8:17 (avregistrerat nummer) 26 oktober 1912 - 12 januari 1920

Gustaf Robert Johansson var född den 2 juni 1866 i Ugglum i Skaraborgs län. Gustaf Robert gifter sin i Amerika den 5 augusti 1893 med Christina Nilsson som var född den 28 augusti 1865 i Sövestad. Christina var dotter till gårdsdrängen Nils Nilsson och hans hustru Anna Andersdotter på Karlstorp i Sövestad. Gustaf återvände från Amerika den 14 september 1896 och paret bosatte sig i Vallarum. 1920 flyttar dom till Fränninge nr 30 och 1930 kommer dom till Vallarum nr 2. Gustaf Robert avlider i Fränninge den 9 augusti 1937 och Christina avlider den 18 mars 1957 på ålderdomshemmet i Fränninge.

Bouppteckning efter Gustaf Robert Johansson som avled på Vallarum nr 2 den 9 augusti 1937.

Bouppteckning efter Kristina Johansson, född Olsson som avled på Fränninge den 18 mars 1957.