Gustaf Olof Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:36 (aktuellt nummer) 9 oktober 1954 -29 juni 1963