Gunnar Torsten Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 16:1 (aktuellt nummer) 22 mars 1952 -

Gunnar Torsten Persson var född den 27 oktober 1906 på Fränninge och han var son till skomakaren på Vallarum nr 9 Per Andersson och hans hustru Ingar Persson. 1960 är Gunnar Torsten skriven som jordbruksarbetare och är ogift. Han förblir ogift och är senare bosatt på Vångavägen 10 E i Vollsjö och han avlider den 5 augusti 1993.