Gunnar Samuel Nilsson och Ester Elisabeth Nilsson (syskon)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:14 (avregistrerat nummer) 27 januari 1925 - 20 mars 1941
Vallarum 6:4 (avregistrerat nummer) 27 januari 1925 - 20 mars 1941

Ester Elisabeth Nilsson föddes den 10 november 1904 i Fränninge och Gunnar Samuel Nilsson föddes den 26 januari 1904 i Fränninge. Ester och Gunnar var syskon och dom var barn till åbon på Vallarum nr 8 Nils Olsson och hans hustru Elna Andersson. Ester Elisabeth förblir ogift hela livet och hon arbetade som poststationsföreståndare. Hon är bosatt på Vallarum 8 men flyttar till Vallarum 7:22 den 23 november 1943. Ester äger fastigheterna tillsammans med sin bror Gunnar Samuel. Syskonen säljer fastigheterna 1941/1942 och och där Ester senare är bosatt på Vallarum 7:22 och Gunnar Samuel flyttar till Farhult 4:9 i Önneköp. Gunnar Samuel gifter sig den 15 november 1941 med Johanna Nilsson som var född den 3 januari 1902 i Långaröd. Johanna var dotter till hemmansägaren på Farhult nr 4 Nils Andersson och hans hustru Elna Svensdotter. Gunnar och Johanna är bosatta på Farhult nr 4:9. Ester bor kvar på Vallarum nr 7 och där hon avlider den1 januari 1976. Gunnar och Johanna bor kvar på Farhult nr 4 och där avlider Johanna den 28 juni 1979 och Gunnar Samuel avlider den 9 mars 1987.