Gunnar Olsson och Johanna Olsson, född Mårtensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:12 (avregistrerat nummer) 11 januari 1933 - 2 april 1941
Vallarum 5:7 (avregistrerat nummer) 11 januari 1933 - 2 april 1941

Gunnar Olsson var född den 17 mars 1907 i Fränninge och han var son till torparen i Puus Ola Jönsson och hans hustru Kersti Mårtensson. Gunnar gifter sig den 3 juni 1933 med Johanna Mårtensson som var född den 4 september 1887 i Vanstad. Familjen kom till Vallarum nr 5 ifrån Västerstad den31 mars 1933 och dom stannar i Vallarum fram till den 8 november 1941 då dom flyttar till Odarslöv. Familjen är senare bosatt på Övedskloster 2:1 och där Johanna avlider den 8 november 1962. Gunnar flyttar senare till Öved nr 9 och han avlider den 31 mars 1986.

Barn

NamnBeskrivning
Karl Oskar Mårtenssonfödd den25 december 1920 i Malmö Caroli församling. Fader var chauffören i Nora Skrävlinge B. Nilsson.
Anna Beata Mårtenssonfödd den 25 september 1928 i Östraby. Fader var Wilhelm Jönsson på Sniberup nr 3 i Östraby.