Anton Gunnar Kristiansson och Martha Valborg Kristiansson, född Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 15:1 (aktuellt nummer) 27 februari och 19 mars 1958 -4 december 1982
Starrarp 15:1 (aktuellt nummer) 15 juni 1937 - 4 december 1982
Starrarp 8:8 (avregistrerat nummer) 19 mars 1958 -
Starrarp 6:4 (avregistrerat nummer) 15 juni 1937 -

Anton Gunnar Kristiansson var född den 10 mars 1912 i Östraby och han var son till åbon på Hjärås nr 4 Per Kristiansson och hans hustru Ester Ingeborg Andersson. Gunnar gifter sig den 13 februari 1937 med Martha Valborg Nilsson som var född den 27 april 1912 i Östraby. Martha var dotter till åbon på Sniberup nr 9 Olof Nilsson och hans hustru Anna Apollonia Hansson. Familjen kom från Östraby den 25 mars 1937. Familjen var senare bosatt på Starrarp nr 15 och där Martha avlider den 2 april 1988. Senare är Gunnar bosatt på Skarpskyttegatan 8 B i Hörby och där han avlider den 28 september 1994.

Barn

NamnBeskrivning
Sven Åkefödd den 15 april 1937 på Lunds BB. Sven Åke Kristiansson var en ogift man bosatt på Starrarp 6:4 och han avlider den 6 april 1958.
Stig Arnefödd den 16 september 1940 på Lunds BB.
Elsa Birgitfödd den 14 september 1943 på Lunds BB.