Gunnar Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:41 (aktuellt nummer) 8 maj 1954 -
Vallarum 7:31 (avregistrerat nummer) 6 mars 1945 - 14 juni 1948
Vallarum 7:25 (avregistrerat nummer) 6 mars 1945 - 14 juni 1948